Litteratur

Följande böcker kan beställas från:

Karmeliternas Förlag

Fortunavägen 55, 257 30 Rydebäck

Telefon 042_22 11 42, Fax 042_22 09 29

E-post forlaget@karmel.se

Boktitlar utgivna på andra förlag (angivet inom parentes) kan

beställas direkt från respektive förlags hemsida.

www.catholica.se, www.artos.se och www.librisforlag.se

           _________________________

De första munkarnas bok (2009)

Teresa av Avila

Betraktelser över Guds kärlek (2011)

Fullkomlighetens väg (1990)

Den inre borgen (1990)

Klosterstiftelserna (1985)

Brev i urval (1982)

Boken om mitt liv (1980)

Johannes av Korset

Bestigningen av berget Karmel (2008)

Själens dunkla natt (2008)

Andlig sång B (2005)

Ord av ljus och kärlek (1996)

Levande kärlekslåga samt Mindre skrifter (1984)

Andlig sång (1977)

Thérèse av Jesusbarnet

  Sista samtal (2009)

  Min väg är förtröstan och kärlek - Utdrag ur

     Thérèses brev (1997)

  Självbiografiska skrifter (1994)

Elisabeth av Treenigheten

Andliga skrifter (1979)

Anders Arborelius, Biskop och karmelitbroder

Andens ABC: att leva av det heliga ordet (2011 Libris)

Trosmeditation (2011)

Anden: Gud här och nu (2008 Libris)

Jesusmanifestet (2003 Libris)

Spiritualitet. Del 2 (1999)

Biskopens novisår (1998 Catholica AB)

Spiritualitet. Del 1 (1994)

Allt och intet (1991)

Blottställd och fulländad (1990)

Den brinnande pilen (1986)

Edith Stein. Biografi – texter (1983)

Wilfrid Stinissen

Det nya vinet. Om andens frukter (2012 Libris och Artos/Norma)

När natten faller på (2011)

Jag dör inte jag träder in i livet (2011 Libris)

Jesusböner (2010 Libris)

Göm dig vid bäcker Kerit. Livet i Karmel (2010 Artos/Norma)

Bikten. Förlåtelsens sakrament (2009)

Störst av allt är kärleken (2008 Libris)

Kristen djupmeditation (2008 Libris)

Sann människa (2007 Libris)

Vandring till sanningen (2007 Libris)

Rosenkransbönen (2005)

Låt oss ses i din skönhet (2005 Artos/Norma)

Mitt liv i dina händer: en bok om överlåtelse (2004 Libris)

Evigheten mitt i tiden (2002 Libris)

Idag är Guds dag (1994, 2000 Libris)

Maria i Bibeln – I vårt liv (1999)

Den enkla vägen till helighet (1999 Libris)

Inre vandring (1999 Libris)

Hör du vinden blåsa (1999 Libris)

De svagas styrka (1998)

Mitt namn är i dig (1998 Libris)

Ordet är dig nära (1997 Libris)

Andens terapi (1996 Libris)

Den inre bönens väg (1990)

Natten är mitt ljus (1990)

Bröd som bryts (1989)

Göran Skytte & Wifrid Stinissen

Ansikte mot ansikte - Samtal om kristen tro (2010, 2012 Libris)

Broder Lorens av Uppståndelsen

Att leva i Guds närvaro (2008)

Iain Matthew

Gud berör och förvandlar (2007)

Guido Stinissen

Kristus är ditt liv (1998)

Tomás Álvarez

Guds vagabond: Teresa av Avila (2006)

En karmelitnunna

Jag lovade dig en rosenäng. Om lidandets gåta (2010 Gaudete förlag)

Mariam. En biografi om Maria av den Korsfäste Jesus (2010)

Sången på schavotten (2003)

Livet är min vän (1992)

Sr Mary of St.Joseph

På detta berg. - Bön i den karmelitiska traditionen (2011)

Lucie Christine

Klädd i barmhärtighet (2004)

Ruth Burrows

Riktlinjer för mystisk bön (1982)

Koen de Meester

Med tomma händer (1987)

Din närvaro är min glädje (2006)

A. Steinmann

Karmelitorden (slutsåld - reviderad upplaga kommer)

Elisabeth Peeters

Johannes av Korsets gudsbild (kopierat häfte)

Teresa av Jesus

Endast Gud är nog (2011)

Häften för barn

Gud är oändlig kärlek

Om Thérèse av Jesusbarnet

Om Johannes av Korset

Om Teresa av Avila

Om Bönens hemlighet

© Karmels Sekularorden, Sverige 2019